Luft / Vatten Värmepump

Denna sida är en infosida

om Starline 9

Vill du köpa en starline värmepump gå till
http://www.starline-products.com


Starline 9 (SPAWHP9)

 

Luft/Vatten värmepumpen för att värma upp vattenburna radiatorer i villa och hus eller till att värma upp vattnen pool.

Kopplas direkt till ackumulatortank, den gamla värmepannan, med akumulatortank i mellan eller till golvvärme (min 300
l tank i systemet). Värmepumpen är lätt att installera (kan installeras av en VVS montör och fodrar ingen kyl behörighet).


Starline 9 (SPAWHP9)
Tekniska Data:


Gas: R404

Kompressor Daikin (Japansk) Scroll
Värmeväxlare Alfa Laval
Värmekapacitet 9.75 KW vid +7ºC
Anslutningseffekt 380 V 3-fas/50
Max strömförbrukning 40.0 A
Strömförbrukning 2200 - 3050 W
Ljudnivå (dBA) 49
Vattenflöde (Liter/Min) 20 *
Köldmedia R404 1000 g
Vikt 82 Kg
Avsäkring  3 x 16A
Röranslutning 22 mm
Mått höjd x bredd x djup 843 x 1026 x 412 mm.

*20 minut liter minimum, rekomenderat flöde är 25-30 minut liter, högre flöde ökat COP värde 20 till 28 liter ger 0,3 mer COP dvs. bättre verkningsgrad så du tjänar mer på pumpen med med ett högre flöde.

Starline 9

installation och driftDetta installations förslag avser:
värmepumpen som den ända värmekällan för uppvärmning

1= Elpatron som ser till att värmepumpen alltid får minst 42° C startar vid 38° C stannar vid 42° C
då värmepumpen tar vid och värmer upp till önskad drift temperatur.
2= Värmepumpen Starline 9.
3= Uppvärmnings system radiatorer eller golvvärme slingor.
4= Akumulatortank (300l till 500l)
5= Flödesmätare
Cirkulationspump

 

Installations förslag 1a,1b 

För uppvärmning villa 1a:
1.a    Starline luft-vatten värmepump måste installeras i slutet vattenkrets med minimum 300 L ackumulatortank, som inte har inbyggda slingor för uppvärmning av tappvatten.    
Det får inte finnas slingor i systemet för uppvärmning av tappvatten och vattnet får inte heller gå igenom pannan. Tappvatten beredes med annat system.(man kan däremot använda den för att kompletera varmvattnet genom att spetsa varmvattnet med en beredare efter ackumulatortanken) Flödet genom värmepumpen får ej understiga 20L/min eller 120L /tim. för att vara säker på flödet installera en flödesmätare i serie med pumpen (bäst effekt på pumpen får man vid 25L/min eller mer)


För uppvärmning pool 1b:

1. b Starline luft-vatten värmepump måste för pool uppvärmning installeras med en värmeväxlare som tål poolvatten klor osv. viktigt att man har en växlare mot pumpen eftersom pumpens värmeväxlare ej är anpassad för poolvatten.

Installation av spets värme:

En 6kW till 9 kW (elpatronens storlek är beroende av husets elbehov) elpatron installeras före värmepumpen med inställning 42°C (Dvs, patronen slår av vid 42°C och slår på upp till tempen 5°C lägre, dvs. ca 37°C) vid 42°C startar pumpen och då tar värmepumpen över helt och värmer upp till 48°C eller vad du ställt in som stopp temp för pumpen, värmepumpen jobbar bäst mot ett lågtemperatur system, golvvärme eller liknande.(detta gäller ej vid uppvärmning pool) 

 

Installation av el:

Pumpen ska installeras med en arbetsbrytare för service lämpligen monterad nära pumpen, på väggen i källaren så nära pumpen som möjligt, man bör också installera ett motorskydd som löser ut när någon fas faller bort, detta för att undvika att kompressorn skadas, när någon fas faller bort vid ström avbrott eller åskväder.

 

Pumpen är nu såld

 © LeifFrankData™ 2001-2008 Uppdaterad den 22 januari 2022